Çfarë është Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer)?

Chat GPT është një variant i modelit të gjuhës GPT (Generative Pre-trained Transformer) i zhvilluar nga OpenAI. Është krijuar posaçërisht për të gjeneruar tekste të ngjashme me njeriun në mjediset e bisedës në kohë reale, të tilla si aplikacionet e mesazheve, platformat e mediave sociale dhe asistentë virtualë.

Çfarë është Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer)? Read More »